Privatpersoner

Privatpersoner

Öppna upp ditt hjärta, himlen är inget tak.

Yogakurser

Jag leder kurser i hathayoga där vi arbetar med kroppspositioner, andningsövningar, avslappning och meditation. Yoga ställer inga krav på prestation, du praktiserar efter dina förutsättningar och dagsform. Regelbunden utövning av hathayoga ger ett lugnt och fokuserat sinne, en stark och rörlig kropp samt uppbringar en känsla av harmoni och balans. Skatteverket klassar yoga som friskvård vilket betyder att man som anställd kan använda sin friskvårdspeng till en yogakurs.Gå in på Aktuelltsidan för information om dagar och priser samt anmälningsinstruktioner.

Personlig yogaträning

Historiskt sett lärdes yoga ut från lärare till elev, vad vi i modern tid skulle kalla ”personlig träning”. Idag praktiseras yoga ofta i grupp vilket är fantastiskt på många sätt. Fördelen med den enskilda sessionen är att den baseras på elevens individuella behov och önskemål. Ett program skräddarsys i rent friskvårdssyfte, för att stärka upp en svag rygg, arbeta med andningssvårigheter el. dyl. Vi går tillsammans igenom övningarna vid vårt möte och du får med dig ett program som du sedan praktiserar på egen hand.

Avslappnande reikibehandling

Reiki betyder universell livskraft. Det är en urgammal österländsk energiterapi som används världen över för att hjälpa människor till bättre hälsa. Reiki är en oerhört avslappnande behandling som stimulerar kroppens självläkande förmåga. Den som får behandlingen ligger på en massagebänk i bekväma kläder. Den som behandlar placerar sina händer på olika positioner på personens kropp. Skatteverket klassar reiki som friskvård vilket betyder att man som anställd kan använda sin friskvårdspeng till reikibehandling.

Idag är första dagen på resten av ditt liv.